Pontoon

Pontoon er et spill som ligner på Blackjack, og spilles med åtte kortstokker ? 52 kort. Målet med spillet er å oppnå en hånd som er så nær 21 som mulig, uten å gå over.

HVA ER PONTOON ?
Du begynner med to kort, og det samme gjør giveren. Giveren kontrollerer om sine kort er vinnerhånden Pontoon, men ellers blir de liggende med bildesiden ned. Du har valgene trekke, stå (bare hvis din samlede hånd er 15 eller høyere), doble eller splitte (hvis du har to like kort). Når du er fornøyd med hånden, viser giveren sin hånd og trekker eller står etter husets regler.

Hvis det er uavgjort, vinner giveren. Giveren må trekke på myk 17. Kortverdiene er som i Blackjack (knekter, dronninger og konger er 10, ess er 1 eller 11).

pontoon


SLIK SPILLER DU PONTOON - REGLER

Forskjellene mellom Pontoon og Blackjack er:

- To hender kan slå en vanlig 21: Pontoon (et ess og en tier eller bildekort) og Femkortstikk (når spilleren holder fem kort uten å bryte, uansett totalverdien av hånden). Begge hendene gir utbetaling 2 til 1.
- Begge giverens kort ligger med bildesiden ned til spilleren står eller bryter.
- Det gis ingen mulighet for forsikring.
- Hvis det er uavgjort , vinner giveren.
- Giveren vil kontrollere kortene sine i begynnelsen av en hånd. Hvis giveren har Pontoon, snus giverens kort med en gang og spilleren taper sin innsats.
- Spilleren kan ikke stå før hånden er minst 15.
- Spilleren kan trekke så mange kort som ønskelig etter en dobling .
- Spilleren kan bare splitte kort med samme verdi. For eksempel kan du splitte to åttere eller en dronning og en konge, som begge er verdt ti poeng.
- Hvis du får et ess og en tier eller bildekort i en splittet hånd, telles dette som Pontoon

Kortverdier
Vanlige kort har pålydende verdi (2 er to poeng, 5 er fem poeng etc.). Knekt, dronning og konge er ti poeng. Esset er ett poeng eller elleve poeng.

Håndverdi og utbetaling
I fallende rekkefølge:

- Pontoon (Ess + 10-poengkort). Slår enhver annen hånd. Utbetaler 2 til 1.
- Femkortstikk (Hvilke som helst fem kort så lenge totalverdien ikke overstiger 21). Slår enhver hånd, unntatt Pontoon. Utbetaler 2 til 1.
- 21 (Tre eller fire kort som samlet gir 21). Slår enhver hånd, unntatt Pontoon og Femkortstikk. Betaler likt.
- Høy totalsum (To, tre eller fire kort, så lenge totalverdien ikke overstiger 21). Slår enhver hånd med lavere totalsum, unntatt Femkortstikk. Betaler likt.
- Brudd (Tre eller flere kort som samlet gir mer enn 21). Spilleren taper innsatsen.

Giverregler
Giveren må trekke på myk 17 (to, tre eller fire kort som samlet gir 17, hvis et av dem er et ess) eller lavere. Giveren må stå på hard 17 (to, tre eller fire kort som samlet gir minst 17, hvis ingen av dem er et ess) eller høyere. Hvis det er uavgjort, vinner giveren.

ANBEFALTE CASINO FOR PONTOON

Bet365 Casino

Bet365


- har norsk tekst på alt
- limits fra $1 til $300
Anmeldelse av Bet365 Casino

Mummy's Gold

Mummys gold pontoon


- bra bonuser og programvare
- limits fra $1 til $200
Anmeldelse av Mummys Gold