Seven Card Stud Poker

- regler og tips

Seven Card Stud er trolig det mest populære av stud-spillene. Det kan gi høye potter, og det gir deg anledning til å vurdere de andre spillernes mulige hender. Det er ingen felleskort (community cards), og fire av de sju kortene til hver spiller er synlige for de andre spillerne. Det bys i fem runder i Seven Card Stud, i motsetning til de fire rundene i Hold'Em og Omaha.

Tips og strategi


Slik spilles Seven Card Stud



Før spillet startes skal alle spillerne betale et startbeløp til potten. Dealeren stokker 52 kort. Hver spiller får utdelt 2 private kort og 1 åpent kort. (Community Card).

Første runde
Spillerne skal nå satse. Spilleren med det laveste åpne kortet starter med en "bring-in", som er halvparten av minste innsatsen. De andre spillerne kan nå satse det de skal. Spilles det med limit, er innsatsen i første runde lik minste innsatsen. Du har følgende muligheter: Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale like mye til potten, før runden er slutt.

The4th street
Spillerne får et nytt åpent kort. Alle har nå 2 åpne kort og 2 private kort.

Andre runde
Spilleren med det høyeste åpne kortet starter. Spilles det med limit, er innsatsen i andre runde lik minste innsatsen. Har en spiller 1 par i de åpne kortene kan max innsatsen velges istedenfor. Du har følgende muligheter: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale like mye til potten, før runden er slutt.

The 5th street
Når spillerne har satset snus enda et kort. Alle har nå 3 åpne kort og 2 private kort.

Tredje runde
Spilleren med den høyeste åpne hånd starter. Spilles det med limit, er innsatsen i tredje runde lik maksimums innsatsen. Du har følgende muligheter: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale like mye til potten, før runden er slutt.

The 6th street
Når spillerne har satset snus enda et kort. Alle har nå 4 åpne kort og 2 private kort.

Fjerde runde
Spilleren med den høyeste åpne hånd starter. Spilles det med limit, er innsatsen i fjerde runde lik maksimums innsatsen. Du har følgende muligheter: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale like mye til potten, før runden er slutt.

The River
Når spillerne har satset mottar alle et privat kort. Alle har nå 4 åpne kort og 3 private kort.

Femte og siste runde
Spilleren med den høyeste åpne hånd starter. Spilles det med limit, er innsatsen i femte runde lik maksimums innsatsen. Du har følgende muligheter: Bet, Check, Call, Raise og Fold. Alle spillere skal betale like mye til potten, før runden er slutt.

Showdown
De spillerne som er igjen viser sine 3 private kort. Spilleren med den beste 5-korts poker hånden vinner hele potten. Ved uavgjort deles den.

seven card stud poker
7 Card Stud bord hos Betsson poker


STRATEGI & TIPS
I Fifth Street bør du vurdere om du vil være med videre eller ikke, ettersom budgrensen øker. Det kan være lurt å kaste en dårlig hånd her, spesielt hvis det spilles (bys) aggressivt. Hvis du blir med videre, bør du være trygg på at du har en hånd som kan vinne til slutt.

Hvis de synlige kortene til en motspiller slår hele hånden din, er det best å kaste seg.

Hvis du prøver å få straight, se om de andre spillerne har synlige kort som du trenger, og vurder budet ditt deretter.

Hvis du prøver å få en flush, sjekk hvor mange ikke-synlige kort som er igjen i den aktuelle fargen, og juster strategien din deretter. Hvis du f.eks. prøver å få en ruterflush, og du har fire ruter samtidig som det vises åtte andre ruter, er det bare ?n ruter igjen.

Fordelen ved å spille på nettet er at du kan skrive ned de kortene som de andre spillerne har før de kaster seg, og det vil hjelpe deg med å analysere hvilke hender som det fremdeles er mulig å få. Men du må være rask, ettersom tregt spill fort vil føre til at spillerne forlater bordet ditt.

Dette er et tålmodighetsspill, så du må være forberedt på å vente til du får gode kort før du byr mye.