Five Card Draw Poker

- regler og tips

Dette avsnittet inneholder informasjon om spilleforløpet, kortgivningen og reglene for poker spillet "Five Card Draw".


Spilleforløp

SPILLERE:

2 - 5 spillere kan delta i spillet.

KORT:

Det brukes en normal kortstokk med 52 kort.

SATSINGSMULIGHETER:

Five Card Draw kan spilles med Limit, Pot Limit eller No Limit.

KORTGIVERSYMBOL OG BLINDS:

Spillet spilles som Texas Hold´Em med hjelp av et kortgiversymbol, en Small Blind og en Big Blind. Før kortene deles ut, satser spilleren som sitter ved siden av kortgiveren en Small Blind, mens spilleren til venstre for Small Blind satser en Big Blind.

UTDELING:

Alle spillerne får utdelt fem kort, som alle er skjulte.

SLIK SPILLES DET:

Etter at kortene er delt ut, begynner den første satserunden. Etter at den første satserunden er ferdig, kan alle spillerne forkaste kortene og trekke opptil fem nye kort. Så følger den andre satserunden, som deretter følges av Showdown.

SHOWDOWN:

Vinner er den spilleren vinner som har den høyeste kortverdien etter den generelle rangordenen som gjelder for poker.Kortgivningen for Five Card Draw

Før kortene gis:

 • Spillerne foretar en Buy-in for det første beløpet.
 • De utvalgte spillerne satser sine Blinds.

Kortgiversymbolet:

Kortgiversymbolet ("D") viser hvilken spiller som er "giveren". Kortene gis riktignok av datamaskinen, men spilleren som sitter på den plassen der symbolet blir vist, kan spille kortene sine som om han var kortgiveren. Når kortene gis til spillerne, går man frem som om denne spilleren virkelig skulle ha delt ut kortene.

Blinds:

Da kortgiversymbolet indikeres for ?n spiller, blir nå ytterligere to spillere bedt om å satse, nemlig Small Blind og Big Blind. Formålet med disse Blinds er å sikre at pengene kommer i potten, slik spillerne blir motiverte til å spille kortene de har på hånden. Disse Blinds satses imidlertid kun av to spillere.

Den første Blind kalles "Small Blind". Satsingen beløper seg vanligvis til halvparten av minimums satsing for spillet. Ved noen spill kan andelen imidlertid oppvise et lite avvik fra dette. I et $ 2/4-spill er altså ?Small Blind? $ 1 .

Den andre Blind betegnes som "Big Blind". Denne tilsvarer alltid minimums satsing for spillet, dvs. at i et $ 2/4-spill beløper "Big Blind" seg til $ 2.

Spilleren umiddelbart til venstre for symbolet satser Small Blind. Spilleren umiddelbart til venstre for Small Blind satser Big Blind med maksimal innsats eller minimumsinnsats for spillet.

Første kortutdeling:

Etter at symbolet er tilegnet og Small og Big Blind er blitt satset, kan kortene deles ut. Kortgiveren deler alltid ut kortene medurs, og han begynner med spilleren som befinner seg til venstre for ham. Hver spiller får på denne måten utdelt fem skjulte kort. Spilleren til venstre for Big Blind begynner med den første satserunden.

Satsing ved første kortutdeling:

Spilleren som befinner seg til venstre for Big Blind er alltid førstemann i rekken ved den første kortutdelingen. Denne spilleren har ikke rett til å syne, men må enten passe, gå med eller høyne.

Alle spillere blir nå èn etter èn bedt om enten å passe, gå med eller høyne, inntil den spilleren nåes som har satset Big Blind. Denne spilleren kan nå avgjøre hvordan det skal gåes frem. Dersom ingen spiller har høynet når det er Big Blind sin tur igjen, kan han ?syne? eller høyne sin egen BLIND-satsing.

Når alle spillere har avsluttet den første satserunden, kan de forkaste kortene og trekke nye kort.

Forkasting av kort:

Etter den første satserunden blir hver av spillerne bedt om å forkaste kortene og å trekke inntil fem nye kort. Til dette klikker du på de kortene du ønsker å forkaste. Disse kortene blir da tonet bort og fremstilt lett høynet, dette for å vise at de er tatt ut. Når du har truffet valget ditt, kan du FORKASTE kortene med den respektive tasten og trekke nye kort.

Du kan også beholde alle kortene. Du klikker da på INTET BYTTE. I dette tilfellet verken forkastes eller trekkes kort.

Når alle spillerne har forkastet og trukket kort, begynner den andre satserunden.

Andre satserunde:

Spilleren til venstre for spilleren med kortgiversymbolet begynner med den andre satserunden. Denne spilleren kan passe, syne eller satse. Hvis spilleren passer eller syner, har den spilleren som står for tur de samme mulighetene som den første. Hvis den første spilleren satser, kan den neste spilleren enten passe, gå med eller høyne. Før en spiller foretar seg noe, vises det til alle spillerne hvilke kort denne spilleren har forkastet. I samsvar med reglene må denne informasjonen holdes tilgjengelig inntil spilleren foretar seg noe etter trekkingen.

For spill med Fixed Limit er kun fire satsinger tillatt for hver satserunde: en satsing, en høynelse, en ny høynelse og en Cap. En Cap er den tredje høynelsen i en satserunde. Ingen ytterligere satsing er mulig. For spill med Pot Limit eller No Limit er et ubegrenset antall satsinger og høynelser mulig.

Etter den andre satserunden følger Showdown.

Hvem viser kortene sine som førstemann?

Spilleren som har foretatt seg noe; gjort den siste satsingen, den siste høynelsen eller den siste nye høynelsen må først vise frem kortene sine. For å si det enklere: Den siste som foretok seg noe må vise frem kortene sine som førstemann.

Hvis vi antar at en spiller vinner etter standard:

En spiller med en vinnerhånd behøver ikke å vise kortene sine dersom ingen har gått med i satsingen hans.

Må spillerne vise kortene sine når de går med i den siste satserunden?

En spiller må vise kortene sine kun når han er den siste som foretok seg noe. Når en spiller går med i en satsing og merker at han ikke kan vinne, kan han passe.

Hvem vinner?

I vår Poker Lounge avgjør kortene. Vinneren fremstår på grunnlag av de generelle reglene for rangfølgen i pokerspill.Reglene for Five Card Draw - Blind

Alle spillerne må betale inn hele Blind-beløpet før de kan tildeles kortgiversymbolet. Giversymbolet tildeles alltid den som satset Small Blind i siste runde.

 • Dersom det kommer til en ny spiller i spillet, finnes det tre muligheter:

  1. Hvis den nye spilleren befinner seg til venstre for Blind, kan han bestemme seg for om han vil satse Big Blind eller om han heller vil vente. Hvis spilleren satser, er satsingen hans aktiv.
  2. Hvis den nye spilleren befinner seg i Big Blind posisjon, behandles han også i samsvar med dette.
  3. Hvis spilleren befinner seg mellom kortgiversymbolet og Blind, må han vente til symbolet blir gitt videre.

Regler og fremgangsmåter for utelate Blinds:

 • Utelatt Big Blind: Hvis en spiller av en eller annen grunn utelater Big Blind, har spilleren ikke lov til å spille ut en hånd mer før han i etterhånd har satset summen for alle Blinds. I spillet markeres denne sitteplassen da med ML , for å gjøre oppmerksom på den utelatte Big Blind. Den neste aktive spilleren til venstre for ham blir bedt om å satse Big Blind for denne runden. Hvis spilleren som har utelatt Blind vender tilbake til spillet før Big Blind kommer frem til sitteplassen hans på nytt, må han satse summen av alle Blinds i etterhånd. Small Blind er "dead" og må føyes til potten, før kortene kan gis for runden. En spiller kan imidlertid unngå at det satses en "Dead" ved å vente til Big Blind kommer frem til sitteplassen hans igjen.

 • Utelatt Small Blind: Hvis en spiller av en eller annen grunn utelater Small Blind, får spilleren ikke spille ut en hånd mer før han har satset Small Blind i etterhånd. I spillet markeres denne sitteplassen da med MS , for å gjøre oppmerksom på den utelatte Small Blind. Den neste aktive spilleren til venstre for Big Blind blir bedt om også å satse Big Blind for denne runden. Spilleren som opprinnelig skulle ha satset Big Blind må altså ikke gjøre dette og får allikevel kortgiversymbolet ved neste hånd. Spilleren som har utelatt Small Blind kan ikke vende tilbake til spillet før kortgiversymbolet har passert ham. Hvis spilleren som har utelatt Small Blind vender tilbake til spillet før Big Blind har nådd sitteplassen hans på nytt, må han satse Small Blind i etterhånd. Small Blind er "dead" og må føyes til potten før kortene kan deles ut for runden. En spiller kan imidlertid unngå at det satses en "Dead" ved at han venter inntil Big Blind kommer frem til sitteplassen hans igjen.