BLACKJACK CHART FRA NORSK CASINOGUIDE !

Anmeldelser av over 200 online casinoer, bonus oversikter,
tips, månedlige konkurranser og mye annet.
Gå inn på : http://www.norskcasinoguide.com når du skal spille !
Dine kort Dealerens kort
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ESS
2 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
3 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
3 (Ess + 2) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
4 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
4 (2+2) HIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT HIT HIT HIT HIT
4 (Ess + 3) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
5 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
5 (Ess + 4) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
6 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
6 (3+3) HIT HIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT HIT HIT HIT HIT
6 (Ess + 5) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
7 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
7 (Ess + 6) DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
8 HIT HIT HIT DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
8 (4+4) HIT HIT HIT DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
8 (Ess + 7) STAND DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE STAND STAND HIT HIT STAND
9 DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
9 (Ess + 8) STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
10 DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT
10(5+5) DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT
11 DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE
12 HIT HIT STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
13 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
14 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
15 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
16 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
17 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
18 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
19 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
20 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
21 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND