Blackjack Chart

- optimal strategi

Følger du denne matrisen når du spiller, skal du i lengden i snitt sitte igjen med 98% av innsats.
HIT - du får et kort til
STAND - du velger å stoppe, dealeren trekker nå sine kort
DOUBLE - du velger å doble
SPLIT - du splitter et par
Utskriftsvennlig versjon

Dine kort Dealerens kort
2 3 4 5 6 7 8 9 10 ESS
2 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
3 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
3 (Ess + 2) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
4 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
4 (2+2) HIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT HIT HIT HIT HIT
4 (Ess + 3) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
5 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
5 (Ess + 4) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
6 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
6 (3+3) HIT HIT SPLIT SPLIT SPLIT SPLIT HIT HIT HIT HIT
6 (Ess + 5) HIT HIT DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
7 HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT HIT
7 (Ess + 6) DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
8 HIT HIT HIT DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
8 (4+4) HIT HIT HIT DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
8 (Ess + 7) STAND DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE STAND STAND HIT HIT STAND
9 DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT HIT HIT HIT
9 (Ess + 8) STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
10 DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT
10(5+5) DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE HIT HIT
11 DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE DOUBLE
12 HIT HIT STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
13 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
14 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
15 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
16 STAND STAND STAND STAND STAND HIT HIT HIT HIT HIT
17 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
18 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
19 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
20 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND
21 STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND STAND